บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเป้นอย่างมากที่จะต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตเช่นกัน
ซึ่งเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัท ฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรชาวออสเตรีย และ ทีมงานที่มีความรู้เฉพาะทาง
ทำให้เครื่องจักรที่บริษัท ฯนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่ประสิทธิภาพ ซึ่งกำลังการผลิต
ของเครื่องจักรแต่ละตัวนั้นมีดังนี้

CNC Milling Machine MAKINO S56

Longitudinal travel (X-axis)

900

mm

Cross travel (Y-axis)

500

mm

Vertical travel (Z-axis)

450

mm

Spindle Speed

12.000

RPM

Tool storage capacity

20

 

CNC Milling Machine FEELER VF-580

Longitudinal travel (X-axis)

900

mm

Cross travel (Y-axis)

500

mm

Vertical travel (Z-axis)

450

mm

Spindle Speed

12.000

RPM

Tool storage capacity

18

 


CNC Milling Machine HARTFORD VMC 2060

Longitudinal travel (X-axis)

2060

mm

Cross travel (Y-axis)

800

mm

Vertical travel (Z-axis)

660

mm

Spindle Speed

8.000

RPM

Tool storage capacity

24