บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดเบียน 60  ล้านบาท โดยความร่วมมือของนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนชาวออสเตรีย ซึ่งทั้งสองท่านมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งกิจการอย่างเดียวกัน คือ ต้องการดำเนินงานของบริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด ให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุด ในการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกของประเทศไทย และเป็นที่นิยมในระดับสากล รวมทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ