หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้า รายการเครื่องจักร ติดต่อ
สมัคร


เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม  2548  ผ่านมา คุณชัยวัฒน์
ได้รับเกียรติจากสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ
(Thai Association forInternational Understanding) มอบโล่เกียรติยศ
แด่ บุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
ทางบริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 


บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด

ขอเสนอนวัตกรรมใหม่ของทางบริษัทฯคือ แม่พิมพ์พลาสติก
สำหรับการผลิตถาดบรรจุอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้
กำลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าในขณะนี้

                        
                         รายละเอียดเพิ่มเติม
   นอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ในแต่ละขั้นนั้นจำเป้นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความชำนาญทางด้านวิศวกรรม
เฉพาะทาง ทางบริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัดจึงสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญจากประเทศออสเตรีย เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ฯได้นำเข้าเครื่องจักร เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอยู่เสมอ ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงขึ้นด้วย