บริษัทฯ ร่วมทุนระหว่าง ไทย-ออสเตรีย เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก เพื่อใช้ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
ต้องการรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้


1. ช่างออกแบบแม่พิมพ์ CAD               3 อัตรา
2. ช่าง CNC Milling                             5 อัตรา
3. ช่าง Milling ,ช่างกลึง                         3 อัตรา
4. ช่าง Fitting แม่พิมพ                         3 อัตรา
5. หัวหน้าช่าง CNC EDM                    1 อัตรา
6. ช่าง EDM                                        3 อัตรา
7. ช่างเทคนิค                                       2 อัตรา
8. ช่างออกแบบแม่พิมพ์ CAM            

คุณสมบัติ :

- เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- ทำงานประจำที่บางประกง
- สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครได้ตามที่อยู่


บริษัท ไทยออสโตรโมลด์ จำกัด

 59 / 2 หมู่ 6  ถนนสาธารณประโยชน์  ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง      จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130


โทรศัพท์. : 038-574-635 โทรสาร. : 038-574-636

อีเมล์ :tam@thaiaustromould.com