ท่านสามารถติดต่อกับบริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามช่องทางดังนี้

สำนักงานใหญ่ : 115 ซอยโชคชัยจลจำเริญ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 02-295-2370-2  
โทรสาร :
02-295-2130


โรงงาน :
59/2  ถนนบางนา – ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 038-574-635, 038-574-654 
โทรสาร : 038-574-636 ฝ่ายขายและการตลาด

คุณชัยวัฒน์  นันทิรุจ
อีเมล์  :   chai@thaigermangroup.com  
โทรศัพท์ : 02-295-2370-2
โทรสาร:   02-295-2130

คุณ มาร์ติน บอมน์การ์ทเนอร์
อีเมล์   :  martin@thaiaustromould.com
โทรศัพท์ :  038-574-635     มือถือ:  09-895-3550
โทรสาร :   038-574-636

คุณคริสร์โตป ฮูดา
อีเมล์     :  factory@thaiaustromould.com
โทรศัพท์ :  038-574-635     มือถือ:  06-977-8993
โทรสาร :   038-574-636

โรงงาน

สำนักงาน